Artykuł pochodzi ze strony: www.www.bip.piw-bedzin.av1.pl

Adres artykułu: www.www.bip.piw-bedzin.av1.pl/artykuly/1

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie Inspektoratu.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie PIW 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Inspektoracie, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia PIW o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: bedzin.piw@wetgiw.gov.pl,
2. faksem, na nr 32 267 87 76,
3. listownie na adres:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
  ul. Gzichowska 27
  42-500 Będzin
 
Jednocześnie przypominamy, że z PIW można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: bedzin.piw@wetgiw.gov.pl,
2. faksem, tel.: 32 267 87 76,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.:,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 32 267 44 18.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku PIW zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.